Body length, sports specialization and vegetovascular regulation in students - future specialists in physical education and sports

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo Poznań: Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji
Анотація
The monograph purpose was to reveal the features of the indicators of the orthostatic test in students with different body lengths and different sport´s specializations, studying in the specialty "Physical education and sports". The study involved 42 students who play sports at the amateur level. The following research methods were used in the work: method of analysis of literary sources; method of determining body length; orthostatic test method; method of determining stroke volume and minute blood volume. The influence of both factors (body length and sport) on the orthostatic test was significant for the following data: systolic blood pressure in the vertical position, diastolic blood pressure in the vertical position; change in diastolic blood pressure when changing body position from horizontal to vertical; Heart rate in vertical and horizontal positions; change in heart rate during the transition from horizontal to vertical position; stroke volume of blood in the vertical position; change in the stroke volume of blood during the transition from horizontal to vertical position; all indicators of minute volume of a blood-groove . The more significant influence of judo and football classes in comparison with running short and medium distances on the indicators of vegetative-vascular regulation was determined: the best indicators - in judo, the next place - in football, then - athletes. It was found that students with a body length of more than 190 cm have difficulty with vegetative-vascular regulation. To improve the adaptive capacity of vascular regulation to change the position of the body from horizontal to vertical in tall athletes is effective to use any exercise, but the most effective exercises that activate aerobic and anaerobic glycolytic energy systems. Also useful are exercises that require frequent transitions from lying down (sitting) to standing position, as well as changes in the direction of movement. Метою монографії було розкрити особливості показників ортостатичної проби у студентів з різною довжиною тіла та різною спортивною спеціалізацією, які навчаються за спеціальністю «Фізичне виховання і спорт». У дослідженні взяли участь 42 студенти, які займаються спортом на аматорському рівні. У роботі були використані такі методи дослідження: метод аналізу літературних джерел; спосіб визначення довжини тіла; метод ортостатичної проби; метод визначення ударного і хвилинного об'єму крові. Вплив обох факторів (довжини тіла та спорту) на ортостатичну пробу був значущим для таких даних: систолічний артеріальний тиск у вертикальному положенні, діастолічний артеріальний тиск у вертикальному положенні; зміна діастолічного артеріального тиску при зміні положення тіла з горизонтального на вертикальне; ЧСС у вертикальному і горизонтальному положеннях; зміна ЧСС при переході з горизонтального положення у вертикальне; ударний об'єм крові у вертикальному положенні; зміна ударного об'єму крові при переході з горизонтального положення у вертикальне; усі показники хвилинного об’єму кровотоку (р<0,005; р<0,01; р<0,001). Визначено більш суттєвий вплив занять дзюдо та футболом порівняно з бігом на короткі та середні дистанції на показники вегето-судинної регуляції: найкращі показники – у дзюдо, наступне місце – у футболу, далі – у легкоатлетів. Встановлено, що у студентів з довжиною тіла більше 190 см спостерігаються труднощі з вегето-судинною регуляцією. Для вдосконалення адаптаційних можливостей судинної регуляції до зміни положення тіла з горизонтального у вертикальне у спортсменів високого зросту ефективно використовувати будь-які фізичні вправи, але найбільш ефективні вправи, які активізують аеробну та анаеробну гліколітичні енергетичні системи. Також корисні вправи, що вимагають частих переходів з положення лежачи (сидячи) в положення стоячи, а також зміни напрямку руху.
Опис
Ключові слова
body length, sports specialization, vegetovascular regulation, students, physical education, sport, довжина тіла, спортивна спеціалізація, вегетосудинна регуляція, фізичне виховання, спорт
Цитування
Cieślicka M. Body length, sports specialization and vegetovascular regulation in students - future specialists in physical education and sports : monograph / M. Cieślicka, V. Ushmarova, V. Grynyova. – Poznań, 2022. – 47 p.