РОСЛИННІ УГРУПОВАННЯ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВИХ ЛАНДШАФТІВ КРИВОРІЗЬКОЇ ЛАНДШАФТНО-ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-25
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Анотація
У статті досліджено рослинні угруповання гірничопромислових ландшафтів Криворізької ландшафтно-технічної системи. Дослідження було проведене на кар’єрно-відвальних ландшафтних комплексах, а саме Бурщітському, Шиманівському відвалах, відвалі № 2–3 «Степовий», Жовтневий та Карачунівський гранітних кар’єрах, заповідник «Візирка». Зазначено, що рослинне угруповання гірничопромислових ландшафтів Криворізької ландшафтно-технічної системи є досить різноманітне і представлене найчастіше такими видами рослин: клен татарський, тополя пірамідальна, верба ламка, маслина вузьколиста та ін.; серед різнотрав’я притаманні такі рослини: спориш звичайний, волошка сонячна, буркун жовтий, кульбаба лікарська, тонконіг степовий, пирій повзучий, молочай степовий, полин австрійський, костриця борозниста, залізняк колючий та ін. The article examines plant groups of mining landscapes of the Kryvyi Rih landscape-technical system. The research was carried out on quarry and dump landscape complexes, namely, Burschitsky, Shimanivskyi dumps, dump No. 2-3 "Stepoviy", Zhovtnevyi and Karachunivskyi granite quarries, reserve "Vizyrka". It is noted that the plant grouping of the mining landscapes of the Kryvyi Rih landscape-technical system is quite diverse and is most often represented by the following types of plants: Tatar maple, pyramidal poplar, brittle willow, narrow-leaved olive, etc.; Among the various herbs, the following plants are characteristic: common sedge, cornflower sun, yellow sedge, Dandelion, steppe sedge, creeping heather, steppe milkweed, Austrian wormwood, furrowed sedge, prickly sedge, etc.
Опис
Ключові слова
гірничопромислові ландшафти, ландшафтно-технічна система, кар’єри, відвали, рослини, Криворіжжя, mining landscapes, landscape-technical system, quarries, dumps, plants, Kryvorizhia
Цитування
Коптєва Т. С. Рослинні угруповання гірничопромислових ландшафтів Криворізької ландшафтно-технічної системи / Т. С. Коптєва // Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали Х Міжнар. наук. конф., Суми, 25–27 трав. 2023 р. – Суми, 2023. – С. 88–92.