Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики конфліктності учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра соціальної педагогіки ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Педагогический институт
Анотація
Обгрунтована підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики конфліктності учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. Обоснована подготовка будущих социальных педагогов к профилактике конфликтности учащихся в общеобразовательных учебных заведениях.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, підготовка соціальних педагогів, профілактика конфліктності, учні, загальноосвітні навчальні заклади, студентські роботи, социальная педагогика, подготовка социальных педагогов, профилактика конфликтности, ученики, общеобразовательные учебные заведения, студенческие работы, social pedagogy, training of social educators, conflict prevention, pupils, general educational institutions, student work
Цитування
Репна В. С. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики конфліктності учнів у загальноосвітніх навчальних закладах / В. С. Репна // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2014 р., присвяч. 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків ; Владимир : ХНПУ, 2014. – С. 35.