Кристофер фон Роммель и ориенталистика

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-04-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУ імені В. Н. Каразіна, ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статье анализируется личность преподавателя арабского языка Кристофера фон Роммеля и его вклад в развитие ориенталистики. У статті аналізується особистість викладача арабської мови Крістофера фон Роммеля та його внесок у розвиток орієнталістики. The article analyzes the identity of the Arabic language teacher Christopher von Rommel and his contribution to the development of Orientalism.
Опис
Ключові слова
восточные языки, ориенталистика, Кристофер фон Роммель, семитская филология, східні мови, орієнталістика, Крістофер фон Роммель, семітська філологія, eastern languages, orntalistika, Christopher von Rommel, semіtska philology
Цитування
Быкова И. А. Кристофер фон Роммель и ориенталистика / И. А. Быкова // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеук. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 163–165.