СИСТЕМА ЗАКЛАДІВ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ ЛАТВІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито завдання військової освіти Латвії: забезпечення навчання військовослужбовців, забезпечення проходження ними міжнародних курсів підвищення кваліфікації, забезпечення високої якості освіти. З’ясовано, що до системи військової освіти Латвії входять заклади освіти, які здійснюють підготовку і перепідготовку військовослужбовців у різних галузях військової справи. The tasks of Latvia’s military education are to ensure the training of servicemen, to ensure that they take international advanced training courses, and to ensure the high quality of education. The system of military education in Latvia includes educational institutions that provide training and retraining of servicemen in various fields of military affairs.
Опис
Ключові слова
військова освіта, система освіти, заклад військової освіти, мета навчання, завдання діяльності закладів освіти, Латвія, аспірантські роботи, military education, educational system, military educational institution, purpose of education, tasks of educational institutions, Latvia, postgraduate work
Цитування
Магілін О. В. Система закладів військової освіти Латвії / О. В. Магілін // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 55–58.