ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ STEАM-ОСВІТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

dc.contributor.authorБиченко, С. В.
dc.date.accessioned2024-02-16T09:35:57Z
dc.date.available2024-02-16T09:35:57Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі «Використання елементів STEАM-освіти в початковій школі» розкрито теоретичні основи реалізації STEAM-освіти в початковій школі, висвітлено перспективи STEM-концепції, проаналізовано досвід реалізації STEAM-освіти в початковій школі. Розглянуто практичні питання використання елементів STEAM-освіти в початковій школі, здійснено огляд інструментально-ресурсної бази для підтримки STEАM-освіти в початковій школі. Представлено організацію та хід упровадження елементів STEАM-освіти в початковій школі. The qualification work "Using elements of STEAM education in primary school" reveals the theoretical foundations of STEAM education in primary school, highlights the prospects of the STEM concept, analyses the experience of implementing STEAM education in primary school. The practical issues of using elements of STEAM education in primary school are considered, the tool and resource base for supporting STEAM education in primary school is reviewed. The organisation and implementation of STEM education elements in primary school are presented.
dc.identifier.citationБиченко С. В. Використання елементів STEАM-освіти в початковій школі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.09 Середня освіта (Інформатика) / С. В. Биченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2024. – 87 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13961
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectSTEАM-освіта
dc.subjectпочаткова школа
dc.subjectSTEM education
dc.subjectprimary school
dc.titleВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ STEАM-ОСВІТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
dc.title.alternativeUSE OF ELEMENTS OF STEAM EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL
dc.typeOther
Файли
Колекції