ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ STEАM-ОСВІТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі «Використання елементів STEАM-освіти в початковій школі» розкрито теоретичні основи реалізації STEAM-освіти в початковій школі, висвітлено перспективи STEM-концепції, проаналізовано досвід реалізації STEAM-освіти в початковій школі. Розглянуто практичні питання використання елементів STEAM-освіти в початковій школі, здійснено огляд інструментально-ресурсної бази для підтримки STEАM-освіти в початковій школі. Представлено організацію та хід упровадження елементів STEАM-освіти в початковій школі. The qualification work "Using elements of STEAM education in primary school" reveals the theoretical foundations of STEAM education in primary school, highlights the prospects of the STEM concept, analyses the experience of implementing STEAM education in primary school. The practical issues of using elements of STEAM education in primary school are considered, the tool and resource base for supporting STEAM education in primary school is reviewed. The organisation and implementation of STEM education elements in primary school are presented.
Опис
Ключові слова
STEАM-освіта, початкова школа, STEM education, primary school
Цитування
Биченко С. В. Використання елементів STEАM-освіти в початковій школі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.09 Середня освіта (Інформатика) / С. В. Биченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. інформатики. – Харків, 2024. – 87 с. : іл., табл. + дод.
Колекції