Українсько-польські зв'язки у ретроспективі та перспективі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
За сучасних умов актуальною стає проблематика пов’язана як із розгортанням виховних і освітніх практик у контекстах мультикультурного суспільства, так і з освітньою євроінтеграцією. В цьому сенсі українсько-польські освітні зв’язки, що проявляються в практиках стажування, взаємного обміну студентами, в спільних наукових проектах тощо, є водночас і реаліями сьогодення, й давньою традицією зокрема на Слобожанщині. В современных условиях актуальной становится проблематика связана как с развертыванием воспитательных и образовательных практик в контекстах мультикультурного общества, так и с образовательной евроинтеграцией. В этом смысле украинский-польские образовательные связи, проявляющиеся в практиках стажировки, взаимного обмена студентами, в совместных научных проектах и т. д., является одновременно и реалиями настоящего, и давней традиции в частности на Слобожанщине. In modern conditions, the issues related to the development of educational practices in the context of a multicultural society, as well as educational European integration, become relevant. In this sense, the Ukrainian-Polish educational ties, which are manifested in the practices of internships, mutual exchange of students, in joint research projects, etc., are both the realities of today and the ancient tradition in particular in Slobozhanshchina.
Опис
Ключові слова
українсько-польські зв'язки, освіта, студенти, євроінтеграція, Слобожанщина, Харків, украинско-польские связи, образование, студенты, евроинтеграция, Харьков, ukrainian-polish ties, education, students, European integration, Slobozhanshchina, Kharkiv
Цитування
Радіонова Н. В. Українсько-польські зв'язки у ретроспективі та перспективі / Н. В. Радіонова // Під знаком Григорія Сковороди : зоряний час української культури : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Гуманістична філософія освіти як складова успішних посттоталітарних трансформацій», Харків, 6–7 груд. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 97–99.