Консультаційний супровід професійного розвитку педагога як технологія освіти дорослих

dc.contributor.authorГорват, М. В.
dc.contributor.authorКузьма-Качур, М. І.
dc.date.accessioned2021-05-18T11:00:06Z
dc.date.available2021-05-18T11:00:06Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractОгляд наявних підходів до розкриття феномену консультаційної діяльності в сучасній освіті дозволяє встановити, що консультування є одним із сучасних способів супроводу професійної діяльності фахівців у неперервній освіті. Порівняльний аналіз найбільш поширених у неперервній освіті видів консультаційної діяльності, (нормативне (інформаційно-експертне), діагностичне (ціннісне), проєктне і процесне консультування) здійснений за параметрами: предмет консультування, методи роботи і функції консультанта, тип відносин між учасниками консультаційного взаємодії) дає підстави стверджувати, що використання всіх видів консультаційної діяльності у їх взаємозв‘язку здатне забезпечити повноцінний розвиток професійного зростання педагогічних працівників. Обзор существующих подходов к раскрытию феномена консультационной деятельности в современном образовании позволяет установить, что консультирование является одним из современных способов сопровождения профессиональной деятельности специалистов в непрерывном образовании. Сравнительный анализ наиболее распространенных в непрерывном образовании видов консультационной деятельности, (нормативное (информационно-экспертное), диагностическое (ценностное), проектное и процессное консультирование) осуществлен по параметрам: предмет консультирования, методы работы и функции консультанта, тип отношений между участниками консультационного взаимодействия) дает основания утверждать, что использование всех видов консультационной деятельности в их взаимосвязи способно обеспечить полноценное развитие профессионального роста педагогических работников. Counseling is one of the modern ways of accompanying professional activities of specialists in continuing education. Comparative analysis of the most types of consulting activities widespread in continuing education, (normative (information and expert), diagnostic (value), design and process consulting) was carried out according to the parameters: subject of counseling, working methods and functions of the counselor, type relations between the participants in the consulting interaction). The use of all types of consulting activities in their relationship is able to ensure full development professional growth of teaching staff.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationГорват М. В. Консультаційний супровід професійного розвитку педагога як технологія освіти дорослих / М. В. Горват, М. І. Кузьма-Качур // Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / Н. Г. Ничкало, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. Ф. Прокопенко [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало, І. Ф. Прокопенка ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Бровін О. В., 2020. – С. 348–353.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.isbn978-617-7912-56-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5024
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherІнститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України ; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофесійний розвитокuk_UA.UTF-8
dc.subjectконсультаційна діяльністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвітні технологіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвіта дорослихuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофессиональное развитиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectконсультационная детельностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectобразовательные технологииuk_UA.UTF-8
dc.subjectобразование взрослыхuk_UA.UTF-8
dc.subjectprofessional developmentuk_UA.UTF-8
dc.subjectconsulting activitiesuk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational technologiesuk_UA.UTF-8
dc.subjectadult educationuk_UA.UTF-8
dc.titleКонсультаційний супровід професійного розвитку педагога як технологія освіти дорослихuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeКонсультационное сопровождение профессионального развития педагога как технология образования взрослыхuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeConsulting support of professional development of the teacher as technology of education of adultsuk_UA.UTF-8
dc.typeMonographuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Горват М. В., Кузьма-Качур М. І. Консультаційний супровід.pdf
Розмір:
456.62 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: