Організаційно-педагогічні умови формування музично-виконавської компетентності майбутніх учителів музики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У структурі організаційно-педагогічних умов формування музично-виконавської компетентності майбутніх учителів музики важливим є питання щодо визначення педагогічних умов, форм, методів, що забезпечує ефективність процесу формування музично-виконавської компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва. В структуре организационно-педагогических условий формирования музыкально-исполнительской компетентности будущих учителей музыки важен вопрос по определению педагогических условий, форм, методов, которые обеспечивают эффективность процесса формирования музыкально-исполнительской компетентности будущих учителей музыкального искусства. In the essence of the musically-carrying out competence, maintenance and structural components, criteria, indexes and levels of the formed of the phenomenon experimented on are defined in the work. Pedagogical terms are determined and complex-integration technology of forming of musically-carrying out competence of future specialists is grounded.
Опис
Ключові слова
музично-виконавська компетентність, вчитель музичного мистецтва, професійна підготовка, художньо-інтерпретаційний процес, художньо- інтерпретаційні вміння, студентські роботи, музыкально-исполнительская компетентность, учитель музыкального искусства, профессиональная подготовка, художественно-интерпретационный процесс, художественн-оинтерпретационные умения, студенческие работы, musically-carrying out competence, music teachers, vocational training, artistically-interpretations, complex-integration technology, art-interpreted process, pedagogical terms, student work
Цитування
Устименко Н. С. Організаційно-педагогічні умови формування музично-виконавської компетентності майбутніх учителів музики / Н. С. Устименко // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 155–158.