Спеціалізований туризм

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Анотація
У навчальному посібнику викладено матеріал щодо процесів формування та розвитку спеціалізованих напрямів туристичної галузі, структури напрямів спеціалізованого туризму, його різновиди та особливості їх функціонування. Посібник містить шість розділів, в яких розміщено матеріал щодо традиційних та нових видів спеціалізованого туризму. При розробці навчального посібника було використано матеріали з навчальної та наукової літератури, перелік якої наведено у списках використаних джерел, а також накопичений досвід викладання профілюючих дисциплін на кафедрі туризму та країнознавства Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Призначено для здобувачів вищої освіти, аспірантів, викладачів, спеціалістів туристичної галузі. The textbook contains material on the processes of formation and development of specialized areas of the tourism industry, the structure of specialized tourism areas, its varieties and features of their functioning. The manual contains six sections, which contains material on traditional and new types of specialized tourism. In the development of the textbook were used materials from educational and scientific literature, the list of which is given in the list of references, as well as accumulated experience in teaching specialized disciplines at the Department of Tourism and and Country Studies Department of Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky Donetsk National University of Economics and Trade. It is intended for applicants for higher education, graduate students, teachers, specialists of the tourism industry.
Опис
Ключові слова
спеціалізований туризм, промисловий туризм, лікувально-оздоровчий туризм, фестивальний туризм, анімаційна діяльність, навчальні посібники, specialized tourism, industrial tourism, health tourism, festival tourism, animation activities, training manuals
Цитування
Спеціалізований туризм : навч. посіб. / Г. А. Богатирьова, М. Г. Головань, Г. О. Горіна, Т. С. Коптєва [та ін.] ; Дон. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Кривий Ріг : [б. в.] 2021. – 173 с. : іл.