ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ У ВОЛОНТЕРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-04-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Обґрунтовано значення участі студентів педагогічних закладів освіти у волонтерській діяльності для формування в майбутніх учителів моральних якостей. Розкрито суть волонтерської діяльності. Визначено педагогічні умови ефективності формування моральних якостей майбутніх учителів закладів вищої педагогічної освіти у процесі здійснення ними волонтерської діяльності. The significance of pedagogical education institutions students’ participation in volunteer activity for the formation of future teachers’ moral qualities is substantiated. The essence of volunteer activity is clarified. The pedagogical conditions of effectiveness of moral qualities formation in students of pedagogical higher education institutions in the process of volunteer activity are determined.
Опис
Ключові слова
майбутній учитель, волонтерська діяльність, моральні якості, формування, педагогічні умови, future teacher, volunteer activity, moral qualities, formation, pedagogical conditions
Цитування
Попова О. Формування моральних якостей майбутніх учителів вищих закладів освіти у волонтерській діяльності / О. Попова, А. Цапко, О. Гончаров // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за ред. С. Т. Золотухіної, І. І. Дорожко]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 446–449.