ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Визначено поняття «засоби формування пізнавального інтересу учнів». Розкрито засоби ІКТ, які використовуються при вивченні іноземних мов (електронні підручники й посібники; освітні ресурси Інтернет; електронні довідники та енциклопедії; інтерактивна дошка, комп’ютер, сканер, принтер; тренажери та програми тестування, тестові середовища; відео- та аудіотехніка; флешки з засобами наочності; науково-дослідні роботи і проекти). The concept of means of development of learners’ cognitive interest is defined in the article. They mean certain components of the educational process, the implementation of which contributes to the formation of learners’ positive attitude to the process of cognition, which is determined by their activity, initiative, independence, interest in learning. The means of information and communication technologies which are used in learning foreign languages are revealed. They are electronic textbooks and manuals, Internet educational resources, electronic reference books and encyclopaedias, interactive whiteboard, computer, scanner, printer, simulators and testing programs, test environments, video and audio equipment, flash drives and disks with various means of visibility, research works and various projects.
Опис
Ключові слова
інформаційно-комунікаційні технології, іноземні мови, учні, пізнавальний інтерес, засіб, information and communication technologies, foreign languages, learners, cognitive interest, means
Цитування
Лупаренко С. Є. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні іноземних мов як засіб формування пізнавального інтересу учнів / С. Є. Лупаренко, С. Р. Довгаль // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 292–295.