Формування терміну "життєві стратегії" у психології

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
У статті розглянуто проблему формування терміну «життєві стратегії» у психології. Термін «життєві стратегії» було запропоновано Шарлотою Бюлер (1933). Вона розглядала життєвий шлях особистості як індивідуальне та особисте життя в динаміці. Індивідуальний психологічний розвиток Ш. Бюлер аналізувала в світлі підсумків життя і реалізації внутрішньої сутності людини. В статье рассмотрена проблема формирования термина «жизненные стратегии» в психологии. Термин «жизненные стратегии» был предложен Шарлоттой Бюлер (1933). Она рассматривала жизненный путь личности как индивидуальную и личную жизнь в динамике. Индивидуальное психологическое развитие Ш. Бюлер анализировала в свете итогов жизни и реализации внутренней сущности человека. The article considers the problem of the formation of the term "life strategies" in psychology. The term "life strategies" was proposed by Charlotte Buehler (1933). She viewed the life course of an individual as an individual and personal life in dynamics. Bühler analysed individual psychological development in the light of the outcome of life and the realisation of a person's inner self.
Опис
Ключові слова
термін «життєві стратегії», психологія, умови життя, аспірантські роботи, термин «жизненные стратегии», психология, условия жизни, аспирантские работы, the term "life strategies", psychology, living conditions, postgraduate work
Цитування
Аркатова О. С. Формування терміну "життєві стратегії" у психології / О. С. Аркатова // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій ; тези доп.), Харків, 27 жовт. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2018. – Ч. 2. – С. 97–98.