Динаміка психологічної готовності до школи дошкільників старшого віку випускних груп

dc.contributor.authorГуріна, О. М.
dc.date.accessioned2022-06-17T15:16:23Z
dc.date.available2022-06-17T15:16:23Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractВ роботі досліджується формування та динаміка психологічної готовності до школи старших дошкільників. В процесі експериментального дослідження виявлено, що вікові нормативи психічного розвитку дітей дошкільного віку випускних груп, а саме, рівень сформованості інтелектуальних, особистісних, регуляторних та інших психічних функцій дошкільника, забезпечують формування готовності до шкільного навчання. This work is focused on the formation and dynamics of psychological readiness for school of senior preschoolers are investigated. The experimental study showed that age norms of mental development of children 6 years old, namely, the level of formation of intellectual, personal, regulatory and other mental functions of the preschooler, which ensures the formation of readiness for school.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationГуріна О. М. Динаміка психологічної готовності до школи дошкільників старшого віку випускних груп : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / О. М. Гуріна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 89 с. : іл., табл.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7499
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectдіти старшого дошкільного вікуuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихологічна готовність до школиuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвітня програма «Українське дошкілля»uk_UA.UTF-8
dc.subjectсамосвідомістьuk_UA.UTF-8
dc.subjectреально-практичне функціонуванняuk_UA.UTF-8
dc.subjectуніверсальна цінністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectchildren of senior preschool ageuk_UA.UTF-8
dc.subjectpsychological readiness for schooluk_UA.UTF-8
dc.subjecteducational program «Ukrainian preschool»uk_UA.UTF-8
dc.subjectconsciousnessuk_UA.UTF-8
dc.subjectreal-practical functioninguk_UA.UTF-8
dc.subjectuniversal valueuk_UA.UTF-8
dc.titleДинаміка психологічної готовності до школи дошкільників старшого віку випускних групuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeThe dynamics of psychological readiness of preschool children of the senior age of the graduate groupsuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції