Динаміка психологічної готовності до школи дошкільників старшого віку випускних груп

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджується формування та динаміка психологічної готовності до школи старших дошкільників. В процесі експериментального дослідження виявлено, що вікові нормативи психічного розвитку дітей дошкільного віку випускних груп, а саме, рівень сформованості інтелектуальних, особистісних, регуляторних та інших психічних функцій дошкільника, забезпечують формування готовності до шкільного навчання. This work is focused on the formation and dynamics of psychological readiness for school of senior preschoolers are investigated. The experimental study showed that age norms of mental development of children 6 years old, namely, the level of formation of intellectual, personal, regulatory and other mental functions of the preschooler, which ensures the formation of readiness for school.
Опис
Ключові слова
діти старшого дошкільного віку, психологічна готовність до школи, освітня програма «Українське дошкілля», самосвідомість, реально-практичне функціонування, універсальна цінність, children of senior preschool age, psychological readiness for school, educational program «Ukrainian preschool», consciousness, real-practical functioning, universal value
Цитування
Гуріна О. М. Динаміка психологічної готовності до школи дошкільників старшого віку випускних груп : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / О. М. Гуріна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 89 с. : іл., табл.
Колекції