Технологія скрайбінгу як сучасний метод візуалізації на різних етапах уроку математики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
В тезах доповіді розглянуто сутність поняття скрайбінгу як нової форми презентації, етапи створення скрайбінгу, спеціальні програми і онлайн-сервіси для його реалізації. Доцільність використання різних форм скрайбінгу на етапах сучасного уроку математики. В тезисах доклада рассмотрены сущность понятия скрайбингу как новой формы презентации, этапы создания скрайбингу, специальные программы и онлайн-сервисы для его реализации. Целесообразность использования различных форм скрайбингу на этапах современного урока математики. In the abstract of the report, the essence of the concept of scribing as a new form of presentation, the stages of creating scribing, special programs and online services for its implementation are examined. The feasibility of using various forms of scribing at the stages of a modern math lesson.
Опис
Ключові слова
математика, скрайбінг, скрайб-малюнки, презентація, візуалізація, магістерські роботи, математика, скрайбинг, скрайб-рисунки, презентация, визуализация, магистерские работы, mathematics, scribing, scribe drawings, presentation, visualization, master's work
Цитування
Олім Д. Ю. Технологія скрайбінгу як сучасний метод візуалізації на різних етапах уроку математики / Д. Ю. Олім // Актуальні аспекти фундаменталізації математичної підготовки в сучасних вищих навчальних закладах : погляд студентів і молодих вчених : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 12-13 квіт. 2018 р. / Харк. нац. авт.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ. – 2018. – С. 191–193.