ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФІЛАКТИКИ НАРКОТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті охарактеризовано особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів і працівників для проведення профілактики вживання наркотичних речовин підлітками. Запропоновано комплекс заходів до структурної моделі підготовки здобувачів, які сприятимуть підвищенню готовності фахівців працювати в цьому напрямі. The article deals with the peculiarities of training future social pedagogues and workers for the prevention of drug use by adolescents. A set of measures to the structural model of training of applicants is proposed, which will help to increase the readiness of specialists to work in this area.
Опис
Ключові слова
підготовка здобувачів, профілактика, запобігання вживання наркотичних речовин, підлітки, комплекс заходів, training of applicants, prevention, prevention of drug use, adolescents, a set of measures
Цитування
Бичева В. А. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики наркотичної залежності підлітків у закладах загальної середньої освіти / В. А. Бичева, І. А. Романова // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 27 жовт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: І. А. Романова, І. О. Шеплякова, М. О. Штанько]. – Харків, 2023. – С. 21–27.