Особливості навчання математики в рамках інклюзивної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто навчання математики в умовах інклюзивної освіти. Інклюзивна освіта – відносно нова область, яка передбачає навчання дітей з різними освітніми потребами та дітей з обмеженими можливостями здоров‘я разом. The article deals with the teaching of mathematics in conditions of inclusive education. Inclusive education is a relatively new field that involves teaching children with different educational needs and children with with disabilities together.
Опис
Ключові слова
навчання математики, інклюзивна освіта, teaching mathematics, inclusive education
Цитування
Гороховатська Т. Особливості навчання математики в рамках інклюзивної освіти / Т. Гороховатська, О. Штонда // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 54–55.