СТАНОВИЩЕ ТА ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ДОМАШНІХ УЧИТЕЛЬОК В ОДЕСЬКОМУ ЄПАРХІАЛЬНОМУ ЖІНОЧОМУ УЧИЛИЩІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-02-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Чабаненко Ю. А.
Анотація
У статті висвітлюється становище домашніх учительок Одеського єпархіального жіночого училища та організація процесу початкової педагогічної підготовки. Вихованки вивчали теоретичний курс педагогіки та набували практичних знань у школі при училищі. В статье освещается положение домашних учительниц Одесского епархиального женского училища и организация процесса начальной педагогической подготовки. Воспитанницы изучали теоретический курс педагогики и приобретали практические знания в школе при училище. In the article are investigated the position of home teachers in Odesa diocese womens school and the organization of initial pedagogical preparation process. Pupils studied the theoretical course of pedagogics and acquired the practical knowledge in the school.
Опис
Ключові слова
початкова педагогічна освіта, домашні учительки, Одеське єпархіальне жіноче училище, начальное педагогическое образование, домашние учительницы, Одесское епархиальное женское училище, primary pedagogical education, home teachers, Odesa diocese womens school
Цитування
Яковенко Г. Г. Становище та педагогічна підготовка домашніх учительок в Одеському єпархіальному жіночому училищі / Г. Г. Яковенко // Гуржіївські історичні читання : до 100-річчя з дня народж. акад. І. О. Гуржія : зб. наук. пр. / Інститут історії України НАН України, Черкаськ. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: Смолій В. А., Гуржій О. Т., Морозов А. Г. та ін. – Черкаси, 2015. – Вип. 10. – С. 78–80.