Чистки студентського складу вищих навчальних закладів радянської України (1920-ті рр.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2010
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія наук України; Інститут історії України
Анотація
У статті на основі широкого кола джерел аналізуються чистки студентського складу вишів України протягом 1920-х рр. Показано характерні для цього періоду стилі поведінки «своєї» і «чужої» молоді, методи протистояння безпідставним звинуваченням. Робиться висновок, що головним призначенням чисток було не стільки позбавлення від «соціально-ворожих елементів», як моральний пресинґ і виховання безініціативних та відданих системі будівничих «нового суспільства». Based on a wide range of sources, the article analyzes the student purges of Ukrainian higher education institutions during the 1920s. The behavior styles of "own" and "foreign" youth, methods of confronting baseless accusations, characteristic of this period are shown. It is concluded that the main purpose of the purges was not so much getting rid of "socially hostile elements" as moral pressure and education of uninitiative and devoted to the construction system of the "new society".
Опис
Ключові слова
студенти, студентство, «пролетарські» студенти, політика пролетарізації, 1920-ті рр., students, studentship, "proletarian" students, proletarianization policy, 1920s
Цитування
Рябченко О. Л. Чистки студентського складу вищих навчальних закладів радянської України (1920-ті рр.) / О. Л. Рябченко // Український історичний журнал. – 2010. – № 5. – С.136–152.