Поліаспектність наукового осмислення терміна НАРАТИВ у гуманітарній парадигмі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
Запропоноване автором поліаспектне дослідження наративів є акту- альною науковою проблемою, цікавою для багатьох дослідницьких галузей, адже все лінгвокомунікативне буття людини перебігає у відповідних наративах. Головна функція наративу — це репрезентація одиничної події або численних подій. Наратив організовує людський досвід у складений зі знаків текст. Він є універсальним інструментом як для оповідання, так і сприйняття знань та їх передачі. The polyaspect study of narratives proposed by the author is an actual scientific problem, interesting for many research fields, because the entire linguistic and communicative existence of a person runs through the relevant narratives. The main function of the narrative is the representation of the singular an event or multiple events. Narrative organizes human experience into a text composed of signs. It is a universal tool for both storytelling and the perception of knowledge and its transmission.
Опис
Ключові слова
наратив, репрезентація, гуманітарна парадигма, аспірантські роботи, narrative, representation, humanitarian paradigm, postgraduate theses
Цитування
Сінна Л. Ю. Поліаспектність наукового осмислення терміна НАРАТИВ у гуманітарній парадигмі / Л. Ю. Сінна // Матеріали ІІ Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам'яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 18 трав. 2022 р. / Ін-т укр. мови НАН України [та ін.] ; [за заг. ред. О. О. Маленко]. – Харків [та ін.] : ХІФТ, 2022. – С. 145–149.