Вербалізація лингвокультурного концепту POLLUTION у сучасних британських газетах: понятійний аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена вивченню вербалізації понятійного компонента лінгвокультурного концепту POLLUTION у британських газетах. Виявлено ієрархічну структуру концепту та досліджено два домени, «забруднення повітря» і «глобальне потепління», з відповідними парцелами та інформативними квантами за теорією С.А. Жаботинської. Когнітивні механізми нарощування, зштовхування, розгортання і зв’язування сприяють актуалізації поняття як самостійно, так і у комбінації один з одним. The article deals with the study of the conceptual component of POLLUTION in British newspapers. The concept is characterized by a hierarchical structure. There have been revealed two domains, “air pollution” and “global warming”, and the corresponding parcels and informational quants according to the theory of S.A. Zhabotynska. Cognitive tools which include elaboration, extending, questioning, and combining contribute to the actualization of the concept both individually and in the combination with each other.
Опис
Ключові слова
ієрархічна структура, концепт POLLUTION, когнітивний механізм, hierarchical structure, component of POLLUTION, cognitive tool
Цитування
Васильєва С. Вербалізація лингвокультурного концепту POLLUTION у сучасних британських газетах: понятійний аспект / С. Васильєва // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 56–61.