ПРОФЕСІЙНА ПОЗИЦІЯ ВИКЛАДАЧА ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ТОВ «Планета-Принт»
Анотація
У статті схарактеризовані функції професійної позиції викладача вишу в забезпеченні якості його діяльності. В статье охарактеризованы функции профессиональной позиции преподавателя вуза в обеспечении качества его деятельности. The article describes the features of a professional position of the teacher of high school in the quality of its activities.
Опис
Ключові слова
якість, діяльність викладача, якість діяльності викладача, професійна позиція викладача вишу, качество, деятельность преподавателя, качество деятельности преподавателя, профессиональная позиция преподавателя вуза, quality, teacher activities, the quality of the teacher, professional position of the teacher of high school
Цитування
Темченко О. В. Професійна позиція викладача як умова забезпечення якості його діяльності / О. В. Темченко // Управлінські та психологічні аспекти професійної підготовки фахівців в умовах інноваційного розвитку освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. проф. Р. І. Черновол-Ткаченко, проф. О. І. Мармази, доц. О. Є. Гречаник. – Харків : Планета-Принт, 2016. – Ч. 1. – С. 209–216.