Pedagogy of Physical Culture and Sports, 2020; 24(2)

dc.date.accessioned2020-02-27T19:12:31Z
dc.date.available2020-02-27T19:12:31Z
dc.date.issued2020-02-10
dc.description.abstractThe journal’s main goal: - is to aid and facilitate national, international, and interdisciplinary scientific communication, and to strengthen the links between scientific researchers all over the world; - distributing the information on the latest research and scientific work conducted by scientists and leading specialists in the fields of pedagogy of physical culture and sports. The Journal considers for publication Original research and Review papers in the sub-disciplines relating to the broad Pedagogy of Physical Culture and Sports fields such as: theory and technique of physical training, physical activity and health, sports science, biomechanics, kinesiology, motor control and learning, public health (as relevant to sport and exercise), physical rehabilitation and recreation. All these fields should be considered from the point of view of pedagogy. Journal publishes research that reports educational practices in all appropriate contexts, but not limited to, school physical education, club sport, and active leisure programs. In these contex Pedagogy refers to the interacting and interdependent components of knowledge and curriculum, learners and learning, and teachers/coaches, teaching/coaching and teacher/coach education. . Основна мета журналу: - допомогти і полегшити загальнонаціональну, міжнародну і міждисциплінарну наукову комунікацію, а також зміцнити зв'язки між науковцями в усьому світі; - поширення інформації про останні дослідження і наукові роботи, що проводяться вченими та провідними фахівцями в галузі педагогіки фізичної культури і спорту. Журнал розглядає для публікації оригінальні дослідження і оглядові статті в розділах науки, що відносяться в цілому до Педагогіки фізичної культури і спорту в напрямках: теорії і методики фізичного виховання, фізичної активності та здоров'я, спортивної науки, біомеханіки, кінезіології, фізіології вправ, управління і навчання рухам, громадської охорони здоров'я (як такі, що відносяться до спорту і фізичних вправ), а також фізичної реабілітації та рекреації. Усі ці сфери слід розглядати з точки зору педагогіки. Журнал публікує дослідження, освітні програми у всіх відповідних контекстах, включаючи, але не обмежуючись ними, школи фізичного виховання, клуби спорту і активні програми відпочинку. Педагогіка в цьому контексті відноситься до взаємодіючим і взаємозалежним компонентам: знань і навчальних програм; учнів і навчання; викладачів/тренерів, навчання/тренування та професійної підготовки викладачів/тренерів. Основная цель журнала: - помочь и облегчить общенациональную, международную и междисциплинарную научную коммуникацию, а также укрепить связи между научными исследователями во всем мире; - распространение информации о последних исследованиях и научных работах, проводимых учеными и ведущими специалистами в области педагогики физической культуры и спорта. Журнал рассматривает для публикации оригинальные исследовательские и обзорные статьи по таким дисциплинам, как широкие области Педагогики физической культуры и спорта, такие как: теория и методика физической культуры, физическая активность и здоровье, спортивная наука, биомеханика, кинезиология, двигательный контроль и обучение, здравоохранение (в связи со спортом и физическими упражнениями), физическая реабилитация и отдых. Все эти области следует рассматривать с точки зрения педагогики. Журнал публикует исследования, в которых освещаются образовательные практики во всех соответствующих контекстах, но не ограничиваясь ими, школьная физическая культура, клубный спорт и программы активного отдыха. В этом контексте Педагогика относится к взаимодействующим и взаимозависимым компонентам знаний и учебных программ, учащимся и процессу обучения, а также учителям / тренерам, преподаванию / коучингу и образованию учителей / тренеров.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationPedagogy of Physical Culture and Sports. – 2020. – № 24(2). – 56 p.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2664-9837
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/3172
dc.language.isoenuk_UA.UTF-8
dc.publisherH. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Iermakov Sergii Sidorovichuk_UA.UTF-8
dc.relation.ispartofseries24;2
dc.subjectpedagogyuk_UA.UTF-8
dc.subjectphysical cultureuk_UA.UTF-8
dc.subjectsportsuk_UA.UTF-8
dc.subjecttheory and technique of physical traininguk_UA.UTF-8
dc.subjectphysical activityuk_UA.UTF-8
dc.subjecthealthuk_UA.UTF-8
dc.subjectsports scienceuk_UA.UTF-8
dc.subjectbiomechanicsuk_UA.UTF-8
dc.subjectkinesiologyuk_UA.UTF-8
dc.subjectmotor control and learninguk_UA.UTF-8
dc.subjectpublic healthuk_UA.UTF-8
dc.subjectphysical rehabilitationuk_UA.UTF-8
dc.subjectrecreationuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогікаuk_UA.UTF-8
dc.subjectфізична культураuk_UA.UTF-8
dc.subjectспортuk_UA.UTF-8
dc.subjectтеорія та методика фізичної культуриuk_UA.UTF-8
dc.subjectфізична активністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectздоров'яuk_UA.UTF-8
dc.subjectспортивна наукаuk_UA.UTF-8
dc.subjectбіомеханікаuk_UA.UTF-8
dc.subjectкінезіологіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectруховий контроль і навчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectохорона здоров'яuk_UA.UTF-8
dc.subjectфізична реабілітаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectвідпочинокuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectфизическая культураuk_UA.UTF-8
dc.subjectтеория и методика физической культурыuk_UA.UTF-8
dc.subjectфизическая активностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectздоровьеuk_UA.UTF-8
dc.subjectспортивная наукаuk_UA.UTF-8
dc.subjectбиомеханикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectкинезиологияuk_UA.UTF-8
dc.subjectдвигательный контроль и обучениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectздравоохранениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectфизическая реабилитацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectотдыхuk_UA.UTF-8
dc.titlePedagogy of Physical Culture and Sports, 2020; 24(2)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПедагогіка фізичної культури та спорту, 2020; 24(2)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПедагогика физической культуры и спорта, 2020; 24(2)uk_UA.UTF-8
dc.typeElectronic resourceuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
P202002.pdf
Розмір:
2.8 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
journal Pedagogy of Physical Culture and Sports, 2020, 24(2)
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: