ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ-ІНОЗЕМЦІВ У ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

dc.contributor.authorЛінь, Ваньі
dc.date.accessioned2023-07-17T11:52:58Z
dc.date.available2023-07-17T11:52:58Z
dc.date.issued2022-05-12
dc.description.abstractУ публікації проаналізовано формування міжкультурної компетентності здобувачів-іноземців у процесі вокальної підготовки. Значення міжкультурної компетентності полягає у налагоджені міжкультурного діалогу, успішність якого залежить від рівня розвитку вміння сторін комунікувати та розуміти погляди інших людей. Компетентнісний рівень вокальної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва забезпечується в процесі викладання навчальної дисципліни «Постановка голосу», яка входить до нормативної частини навчальних планів здобувачів вищої освіти бакалаврського та магістерського рівнів. The publication analyzes the formation of intercultural competence of foreign applicants in the vocal process preparation The importance of intercultural competence lies in the establishment of intercultural dialogue, the success of which depends on the level of development of the parties' ability to communicate and understand the views of other people. The competent level of vocal training of the future music teacher is ensured in the process of teaching the educational discipline "Voice Production", which is included in the normative part of the curricula of higher education applicants at the bachelor's and master's levels.
dc.identifier.citationЛінь Ваньі. Формування міжкультурної компетентності здобувачів-іноземців у процесі вокальної підготовки як наукова проблема / Лінь Ваньі // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю Г. С. Сковороди, Харків, 12–13 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 177–180.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11939
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectвокальна підготовка
dc.subjectпостановка голосу
dc.subjectміжкультурна компетентність
dc.subjectмузичне мистецтво
dc.subjectпрофесійна підготовка
dc.subjectмайбутні вчителі
dc.subjectvocal training
dc.subjectvoice production
dc.subjectintercultural competence
dc.subjectmusical art
dc.subjectprofessional training
dc.subjectfuture teachers
dc.titleФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ-ІНОЗЕМЦІВ У ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА
dc.title.alternativeFORMATION OF INTERCULTURAL COMPETENCE FOREIGN APPRENTICES IN THE VOCATIONAL PROCESS PREPARATION AS A SCIENTIFIC PROBLEM
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Лінь Ваньі. Формування міжкультурної компетентності здобувачів-іноземців.pdf
Розмір:
4.8 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: