ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ У КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСНОГО ПІДХІДУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-04
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
У публікації проаналізовано функції управління. Зазначено, що функції – це основні види діяльності, які утворюються шляхом зведення однотипних видів робіт, що виконує керівник, до більш загальних та поєднуються однаковою цілеспрямованістю. Розглянуто основні критерії, які дозволяють виокремити діяльність у функцію, висвітлено операційну (технологічну) сторону процесу управління. The article analyses the functions of management. It is noted that functions are the main types of activities that are formed by reducing the same types of work performed by a manager to more general ones and are combined with the same focus. The article considers the main criteria which allow to distinguish activities into a function, and highlights the operational (technological) side of the management process.
Опис
Ключові слова
функції управління, управлінський процес, керівники, заклади освіти, management functions, management process, managers, educational institutions
Цитування
Мармаза О. І. Функції управління у контексті процесного підхіду / О. І. Мармаза, О. В. Романова // Information activity as a component of science development : Proceedings of the XIII International Scientific and Practical Conference, Edmonton, Canada, April 04–07, 2023. – Edmonton, 2023. – Pp. 167–170.