ДІЛОВОДНІ ДОКУМЕНТИ ДИРЕКЦІЇ НАРОДНИХ УЧИЛИЩ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ДОМАШНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011-11-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Житомирський державний університет імені Івана Франка (ЖДУ)
Анотація
В статті висвітлено тему діловодних документів дирекції народних училищ Волинської губернії як джерело для вивчення історії домашньої освіти. В статье освещена тема делопроизводственных документов дирекции народных училищ Волынской губернии как источник для изучения истории домашнего образования.
Опис
Ключові слова
діловодні документи, дирекція, народні училища, Волинська губернія, історія домашньої освіти, делопроизводственные документы, дирекция, народные училища, Волынская губерния, история домашнего образования, clerical documents, directorate, public schools, Volyn province, history of home education
Цитування
Яковенко Г. Г. Діловодні документи Дирекції народних училищ Волинської губернії як історичне джерело для вивчення історії домашньої освіти / Г. Г. Яковенко // Матеріали ІV Волинської міжнар. іст.-краєзнавч. конф., присвяч. 10-річчю заснув. іст. фак-ту Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка, м. Житомир, 18-19 листоп. 2011 р. : зб. наук. пр. – Житомир : ЖДУ, 2011. – С. 295–298.