Деякі міркування щодо удосконалення законодавчої регламентації протидії злочинності у сфері громадської безпеки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-11-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків
Анотація
Визначені та обґрунтовані деякі міркування щодо удосконалення законодавчої регламентації протидії злочинності у сфері громадської безпеки. Определены и обоснованы некоторые соображения по совершенствованию законодательной регламентации противодействия преступности в сфере общественной безопасности.
Опис
Ключові слова
кримінальне право, заходи кримінально-правового характеру, протидії злочинності, громадська безпека, регламентації, уголовное право, меры уголовно-правового характера, противодействия преступности, общественная безопасность, регламентации, criminal law, measures under criminal law, combating crime, public safety, regulation
Цитування
Ященко А. М. Деякі міркування щодо удосконалення законодавчої регламентації протидії злочинності у сфері громадської безпеки / А. М. Ященко // Підготовка охоронців правопорядку в Харкові (1917–2017 рр.) : зб. наук. ст. і тез доп. на наук.-практ. конф. до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові (м. Харків, 25 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 337–339. .