Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з дисципліни «Соціально-психологічний тренінг» зі спеціальності 053 «Психологія».

dc.contributor.authorДаниленко, Н. В.
dc.date.accessioned2021-09-06T08:41:35Z
dc.date.available2021-09-06T08:41:35Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractУ сучасній психології соціально-психологічний тренінг має велике значення, оскільки є спеціальною технологією, що допомагає людині краще усвідомити власний внутрішній світ, зробити своє життя успішнішим, навчитися керувати власними бажаннями та діями. Соціально-психологічний тренінг останнім часом набув популярності як завдяки економічності, так і завдяки своїй ефективності, значно ефективнішою порівняно з індивідуальною роботою. Тренінг розглядається як багатофункціональний метод навмисних змін психологічних феноменів людини, групи та організації для гармонізації професійного та особистісного буття людини. В современной психологии социально-психологический тренинг имеет большое значение, поскольку является специальной технологии, помогает человеку лучше осознать собственный внутренний мир, сделать свою жизнь успешнее, научиться управлять собственными желаниями и действиями. Социально-психологический тренинг в последнее время приобрел популярность как благодаря экономичности, так и благодаря своей эффективности, значительно эффективнее по сравнению с индивидуальной работой. Тренинг рассматривается как многофункциональный метод преднамеренных изменений психологических феноменов человека, группы и организации для гармонизации профессионального и личностного бытия человека. In modern psychology, socio-psychological training is of great importance because it is a special technology that helps a person better understand their own inner world, make their lives more successful, learn to manage their own desires and actions. Socio-psychological training has recently gained popularity both due to cost-effectiveness and due to its effectiveness, much more effective compared to individual work. Training is considered as a multifunctional method of intentional changes in psychological phenomena of a person, group and organization to harmonize the professional and personal life of a person.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з дисципліни "Соціально-психологічний тренінг" зі спеціальності 053 "Психологія" / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Даниленко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – 44 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5929
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціально-психологічний тренінгuk_UA.UTF-8
dc.subjectосновні завданняuk_UA.UTF-8
dc.subjectтренінговий методuk_UA.UTF-8
dc.subjectгрупова динамікаuk_UA.UTF-8
dc.subjectетичні норми роботи практичного психологаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоциально-психологический тренингuk_UA.UTF-8
dc.subjectосновные задачиuk_UA.UTF-8
dc.subjectтренинговый методuk_UA.UTF-8
dc.subjectгрупповая динамикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectэтические нормы работы психологаuk_UA.UTF-8
dc.subjectSocio-psychological traininguk_UA.UTF-8
dc.subjectmain tasksuk_UA.UTF-8
dc.subjecttraining methoduk_UA.UTF-8
dc.subjectgroup dynamicsuk_UA.UTF-8
dc.subjectethical norms of practical psychologistuk_UA.UTF-8
dc.titleМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з дисципліни «Соціально-психологічний тренінг» зі спеціальності 053 «Психологія».uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeМетодические рекомендации к выполнению практических работ для соискателей первого (бакалаврской) уровня высшего образования по дисциплине «Социально-психологический тренинг» по специальности 053 «Психология».uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeMethodical recommendations for practical work for applicants for the first (bachelor's) level of higher education in the discipline "Social and psychological training" in the specialty 053 "Psychology".uk_UA.UTF-8
dc.typeLearning Objectuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ_Соціально-психологічний тренінг.pdf
Розмір:
1.05 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: