КУРДСЬКА АВТОНОМІЯ В ІРАНІ: ДО ПИТАННЯ ПРО СТВОРЕННЯ МЕХАБАДСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-12-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України, Гельветика
Анотація
Проаналізовано повоєнний проєкт курдської автономії на території Ірану: передумови створення, основні напрями діяльності, вплив зовнішнього фактору, причини ліквідації. The post-war project of Kurdish autonomy on the territory of Iran has been analyzed, in particular, the prerequisites for its creation, the main directions of its activity, the influence of external factors, and the reasons for its liquidation.
Опис
Ключові слова
етнічний Курдистан, Мехабадська республіка, курдизм, автономія, пешмерга, ethnic Kurdistan, Mehabad Republic, Kurdism, autonomy, peshmerga
Цитування
Ямпольська Л. М. Курдська автономія в Ірані: до питання про створення Мехабадської республіки / Л. М. Ямпольська // ХХІV Сходознавчі читання А. Кримського : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 30-річчю Ін-ту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Київ, 21 груд. 2021 р. ‒ Київ : Гельветика, 2021. ‒ С. 200‒202.