МЕТОДИКА "ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ СЕНСОРНО-ІНТЕГРАТИВНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ДІТЕЙ"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
В статті розглянута методика для використання у роботі практичних та спеціальних психологів, які працюють з дітьми, що мають порушення розвитку. Може бути використана для психодіагностики та визначення напрямку роботи у структурі комплексної корекційної програми розвитку дитини. В статье рассмотрена методика для использования в работе практических и специальных психологов, работающих с детьми, имеющими нарушения развития. Может быть использована для психодиагностики и определения направления работы в структуре комплексной коррекционной программы развития ребенка. The article considers a technique for use in the work of practical and special psychologists working with children who have developmental disorders. It can be used for psychodiagnosis and determining the direction of work in the structure of a comprehensive remedial programme of child development.
Опис
Ключові слова
сенсорно-інтегративна дисфункція, діти, психодіагностика, аспірантські роботи, сенсорно-интегративная дисфункция, дети, психодиагностика, аспирантские работы, sensory integrative dysfunction, children, psychodiagnostics, postgraduate work
Цитування
Крамченкова В. О. Методика "Дослідження рівня сенсорно-інтегративної дисфункції у дітей" / В. О. Крамченкова, Л. В. Жукова // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали ІІІ міжрегіон. наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій; тези доп.), Харків, 26 жовт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. Б. Хомуленко та ін.]. – Харків : Діса плюс, 2019. – С. 38–41.