Моральні імперативи в мові притч Григорія Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство; видавництво "Монограф" ФОП Іванченко І. С.
Анотація
У статті досліджено моральні імперативи в мові притч Григорія Сковороди. На думку автора, завдяки формі імперативних конструкцій філософові вдалося влучно трансформувати глибоко осмислені й виважені морально-етичні погляди в повчально-настановчі звернення. Моральні Г. С. Сковородиімперативи відбивають ідеї кордоцентризму, самопізнання, «душевної економії», розумного слідування внутрішній природі й невтомного вивчення зовнішньої. The article examines moral imperatives in the language of Grigory Skovoroda's parables. According to the author, thanks to the form of imperative constructions, the philosopher managed to but to transform deeply understood and balanced moral and ethical views in educational and guidance appeals. Moral G. S. Skovorodi imperatives reflect ideas cordocentrism, self-knowledge, "mental economy", intelligent following internal nature and tireless study of the external.
Опис
Ключові слова
Сковорода Г. С., притчі Г. С. Сковороди, імперативні конструкції, моральні імперативи, Skovoroda H., H. Skovoroda's parables, imperative constructions, moral imperatives
Цитування
Умрихіна Л. В. Моральні імперативи в мові притч Григорія Сковороди / Л. В. Умрихіна // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Монограф, 2022. – Вип. 9. – С. 71–74.