Портретна характеристика головних героїв у новелах Стефана Цвейга

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дослідження присвячене аналізу портретних характеристик головних героїв у новелах Стефана Цвейга. Розглянута сутність поняття новели. Проаналізована специфіка втілення таких характеристик також в новелах різних авторів. Аналіз був здійснений на основі науково-методичних джерел та змісту новел австрійського письменника. В дипломній роботі розглянуті теоретико-методологічні основи навчання німецької мови в старшій школі на матеріалах досліджень науковців Німеччини. Вони були використані для проведення уроку в десятому класі. The study is dedicated to the analysis of character portraits of main protagonists in the short stories of Stefan Zweig. The essence of the short story genre is examined. The specificity of embodying such characteristics in short stories by various authors is also considered. The analysis was conducted based on scientific and methodological sources and the content of the works by the Austrian writer. The thesis explores the theoretical and methodological foundations of teaching the German language in high school using materials from the research of German scholars. They were applied in conducting a lesson in the tenth grade.
Опис
Ключові слова
новела, портретні характеристики, індивідуальний стиль Стефана Цвейга, навчання німецької мови в старшій школі, Short Stories, Portrait Characteristics, Individual Style of Stefan Zweig, German Learning in High School
Цитування
Копилова Д. А. Портретна характеристика головних героїв у новелах Стефана Цвейга : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.022 Середня освіта (Мова і література (німецька)) / Д. А. Копилова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. заг. мовознавства і романо-герман. філології. – Харків, 2024. – 73 с.
Колекції