Метод вправ у формуванні мовних компетентностей учнів з порушенням мовленнєвого розвитку в 5 класі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розглянуто особливості роботи з учнями з порушеннями мовленнєвого розвитку для формування мовних компетенцій, зокрема орфографічної грамотності. Рассмотрены особенности работы с учащимися с нарушениями речевого развития для формирования речевых компетенций, в частности орфографической грамотности. The features of working with students with violations of speech development for the formation of speech competencies, in particular spelling literacy.
Опис
Ключові слова
мовні компетентності, порушення мовленнєвого розвитку, орфографічна грамотність, урок української мови, студентські роботи, языковые компетентности, нарушения речевого развития, орфографическая грамотность, урок украинского язіка, студенческие работы, anguage skills, speech disorders, spelling literacy, student work
Цитування
Ніфантьєва Т. М. Метод вправ у формуванні мовних компетентностей учнів з порушенням мовленнєвого розвитку в 5 класі / Т. М. Ніфантьєва // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами Х Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 29 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 62–64.