Христина Петрівна Гордєєва: жіночий шлях у медицині на межі ХІХ–ХХ ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Анотація
Христина Петрівна Гордєєва не була революціонеркою, членкою політичної партії, не боролась за незалежність України. Але була важливою частинкою ліберального феміністичного руху за право на освіту і професійну реалізацію. Чи встигла б вона стати такою ж видатною як її брати, якби не витрачала роки на обхідні шляхи в досягненні медичної освіти – історична наука не дасть нам на це відповіді. Утім, завдяки таким як мати й дочка Гордєєви – жінки на будь-який рядовій чи керівній посаді в медичній сфері давно нікого не дивують, більше того, зазвичай це єдина сфера, де жінки можуть бути міністерками та генералками. Khrystyna Petrivna Gordeeva was not a revolutionary, a member of a political party, did not fight for the independence of Ukraine. But she was an important part of the liberal feminist movement for the right to education and professional realization. Would she have managed to become as prominent as her brothers if she had not spent years on detours in achieving medical education - historical science will not give us an answer to this. However, thanks to people like Gordeeva's mother and daughter, women in any rank-and-file or managerial position in the medical field have not surprised anyone for a long time, moreover, this is usually the only field where women can be ministers and generals.
Опис
Ключові слова
історія Харківщини, Гордєєва Х. П., медична сфера, жінки в історії, history of Kharkiv region, H. P. Gordeeva, medical field, women in history
Цитування
Вороніна М. С. Христина Петрівна Гордєєва: жіночий шлях у медицині на межі ХІХ–ХХ ст. / М. С. Вороніна // Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 26 трав. 2023 р. – Київ, 2023. – С. 36–39.