ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ДОМАШНІХ УЧИТЕЛІВ У ХАРКІВСЬКОМУ ЄПАРХІАЛЬНОМУ ЖІНОЧОМУ УЧИЛИЩІ У 2–Й ПОЛОВИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012-05-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Анотація
В статті висвітлюється тема особливостей організації педагогічної підготовки домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX століття. Наведені приклади практичної підготовки до викладання та удосконалення своєї педагогічної майстерності в якості домашньої учительки або в початкових школах шляхом навчання дітей найбідніших жителів Харкова. В статье освещается тема особенностей организации педагогической подготовки домашних учителей в Харьковском епархиальном женском училище во 2-й половине XIX – начале XX века. Приведены примеры практической подготовки к преподаванию и совершенствованию своего педагогического мастерства в качестве домашней учительницы или в начальных школах путём обучения детей беднейших жителей Харькова. The article highlights the features of organization of the pedagogical training of home teachers of the Kharkiv diocesan female school in the 2nd half of XIX – early XX century. Examples of practical preparation for teaching and improve their pedagogical skills as a home teacher or in primary schools by teaching children the poorest residents of Kharkov.
Опис
Ключові слова
домашні вчителі, домашнє навчання, домашня освіта, середні жіночі навчальні заклади, Харківська губернія, домашние учителя, домашнее обучение, домашнее образование, средние женские учебные заведения, Харьковская губерния, home teachers, home schooling, home education, average female institution, Kharkov province
Цитування
Яковенко Г. Г. Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX століття / Г. Г. Яковенко // Церква – наука – суспільство : питання взаємодії : матеріали Десятої Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 30 трав. – 1 черв. 2012 р.) / Нац. Києво–Печер. іст.–культ. заповідник ; [редкол.: Крайній К. К. (відп. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – С. 107–109.