Кризис-менеджерки в РСДРП(б)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглядається гендерні особливості становища більшовичок в партосередках, бо більшовицький каркас на маргінесі будували кризові менеджерки в підпіллі як царському, так і під час постійних змін влади після Лютневої революції. Вони дуже помітно були презентовані на вищих щаблях на відміну від суто українських організацій. В статье рассматриваются гендерные особенности положения большевичок в партячейках, так как большевистский каркас строили кризисные менеджерки в подполье как царском, так и во время постоянных перемен власти после Февральской революции. Они очень заметно были представлены на высших ступенях в отличие от украинских организаций.The article examines the gender features of the position of the Bolsheviks in the party centers, because the Bolshevik framework on the margins was built by crisis managers in the underground, both tsarist and during the constant changes of power after the February Revolution. They were very noticeably presented at higher levels, in contrast to purely Ukrainian organizations.
Опис
Ключові слова
кризис-менеджерки, більшовики, гендер, большевики, crisis managers, the Bolsheviks, gender
Цитування
Вороніна М. С. Кризис-менеджерки в РСДРП(б) / М. С. Вороніна // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Сер. : Історія та географія. – Харків : Колегіум, 2020. – Вип. 57. – С. 89–95.