СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГIЧНИЙ СУПРОВIД IНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У ХНПУ IМЕНI Г. С. СКОВОРОДИ

dc.contributor.authorПелюстка, М. I.
dc.date.accessioned2018-07-06T11:13:18Z
dc.date.available2018-07-06T11:13:18Z
dc.date.issued2015-05-15
dc.description.abstractАналізувати сутність та основні прояви фізіологічного ресурсу особистості майбутнього педагога - усі ці дані змушують розглядати фізичне здоров’я майбутніх учителів не тільки як важливу професійну, але й соціальну проблему. У зв’язку з цим підготовка майбутніх учителів має забезпечувати не тільки належний рівень їх фахової компетентності, оволодіння основами педагогічної техніки, а й високий рівень фізичної підготовленості. Анализировать сущность и основные проявления физиологического ресурса личности будущего педагога - все эти данные заставляют рассматривать физическое здоровье будущих учителей не только как важную профессиональную, но и социальную проблему. В связи с этим подготовка будущих учителей должна обеспечивать не только надлежащий уровень их профессиональной компетентности, овладение основами педагогической техники, но и высокий уровень физической подготовленности. Analyze the essence and main manifestations of the physiological resource of the personality of the future teacher - all these data make one consider the physical health of future teachers not only as an important professional, but also a social problem. In this regard, the training of future teachers should ensure not only the appropriate level of their professional competence, mastering the basics of pedagogical techniques, but also a high level of physical preparedness.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationПелюстка М. І. Соціально-психологічний супровід інклюзивного навчання у ХНПУ імені Г. С. Сковороди / М. І. Пелюстка // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю з дня народж. І. І. Мечникова / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 406–409.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1507
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХНПУ імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectінклюзивне навчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціально-психологічний супровідuk_UA.UTF-8
dc.subjectстудентські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectинклюзивное обучениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоциально-психологическое сопровождениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectстуденческие работыuk_UA.UTF-8
dc.subjectinclusive educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocial and psychological supportuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudent workuk_UA.UTF-8
dc.titleСОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГIЧНИЙ СУПРОВIД IНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ У ХНПУ IМЕНI Г. С. СКОВОРОДИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeСОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В ХНПУ ИМЕНИ Г. С. СКОВОРОДЫuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeSOCIAL-PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF INCLUSIVE TRAINING IN KHPU AS G. S. SKOVORODYuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Пелюстка М. І. Соціально-психологічний супровід інклюзивного навчання у ХНПУ імені Г. С. Сковороди .doc
Розмір:
33 KB
Формат:
Microsoft Word
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: