Дидактичний потенціал сторітелінгу в системі літературної освіти учнів початкової школи

dc.contributor.authorПодольська, Д.
dc.date.accessioned2023-08-31T10:15:53Z
dc.date.available2023-08-31T10:15:53Z
dc.date.issued2023-05-16
dc.description.abstractУ публікації розглянуто літературну освіту учнів початкової школи. У більшості випадків сучасні школярі не мають достатнього інтересу до читання, що стає на заваді формуванню читацьких інтересів. Одним зі шляхів вирішення цих проблем є використання сторітелінгу – новітньому методу взаємодії з аудиторією через розповідь привабливої сюжетної історії задля передачі певного повідомлення, ідеї або цінностей. Структура сторітелінгу передбачає вступ, розвиток сюжету та висновок. Зазначено, що сторітелінг має значний дидактичний потенціал, який може бути використаний у сучасній системі літературної освіти в початковій школі: перш за все, може допомогти підвищити інтерес учнів до читання, розвинути їхні творчі та аналітичні здібності, а також сформувати емоційний зв'язок між учнями та вчителями. The publication examines the literary education of primary school students. In most cases, modern schoolchildren do not sufficient interest in reading, which hinders the formation of reading interests. One of the ways to solve these problems is the use of storytelling - the newest method of interaction with the audience through the telling of an attractive story to convey a certain message, idea or values. The structure of storytelling involves introduction, development of the plot and conclusion. It is noted that storytelling has significant didactic potential, which can be used in the modern system of literary education in primary school: first of all, it can help increase students' interest in reading, develop their creative and analytical abilities, as well as to form an emotional connection between students and teachers.
dc.identifier.citationПодольська Д. Дидактичний потенціал сторітелінгу в системі літературної освіти учнів початкової школи / Д. Подольська // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 95.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12338
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectсторітелінг
dc.subjectчитання
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectучні молодшого шкільного віку
dc.subjectмагістерські роботи
dc.subjectstorytelling
dc.subjectreading
dc.subjecteducational process
dc.subjectprimary school students
dc.subjectmaster's theses
dc.titleДидактичний потенціал сторітелінгу в системі літературної освіти учнів початкової школи
dc.title.alternativeDidactic potential of storytelling in the system of literary education of students elementary school
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Подольська Д. Дидактичний потенціал сторітелінгу.pdf
Розмір:
1.6 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: