Цифрові технології та методики дошкільної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором досліджено світовий досвід застосування цифрових технологій у дошкільній освіті. Використання циифрових технологій розглянуто як засіб навчання, що дозволяє досягти високого рівня ефективності розвитку та навчання дошкільнят та виробити у них певний рівень самостійності в отриманні наукових та систематизованих знань. The author has researched the global experience of using digital technologies in preschool education. Digital technologies are a means of learning that allows you to achieve a high level of efficiency in the development and training of preschoolers and develop a certain level of independence in obtaining scientific and systematized knowledge.
Опис
Ключові слова
цифровізація освіти, цифровізація освіти, дошкільна освіта, digitization of education, digital technologies, preschool education
Цитування
Тарарак Н. Г. Цифрові технології та методики дошкільної освіти / Н. Г. Тарарак // Цифрова трансформація освіти та науки : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., 2–3 берез. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 78–80.