ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено висвітленню практичних питань розвитку цифрової компетентності сучасного вчителя. Згідно “Рамки цифрової компетентності вчителя DigCompEdu” уточнено основні напрями розвитку цифрової компетентності сучасного вчителя. The article is devoted to the coverage of practical issues of the development of the digital competence of a modern teacher. According to the "Framework of digital competence of the teacher DigCompEdu", the main areas of development of the digital competence of the modern teacher have been specified.
Опис
Ключові слова
цифрова компетентність, вчитель, Digital Competence, Teacher
Цитування
Синицька Я. Цифрова компетентність вчителя Нової української школи / Я. Синицька, В. Андрієвська // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова, Н. В. Олефіренко, В. М. Андрієвська та ін.]. – Харків, 2024. – Вип. 23. – С. 117–123.