Категорія невизначеності в дослідженнях життєвого простору особистості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди, Діса плюс
Анотація
В статті розглянуто категорію невизначеності. Людина, яка знаходиться в умовах невизначеності, постійно перебуває в процесі встановлення пріоритету між власними протиріччями, інтересами і потребами, між цінностями та вимогами. Єдність цих виборів і рішень, формують життєвий простір особистості, а основні шляхи прийняття рішень формують життєві стратегії особистості. В статье рассмотрена категория неопределенности. Человек, который находится в условиях неопределенности, постоянно находится в процессе установления приоритета между собственными противоречиями, интересами и потребностями, между ценностями и требованиями. Единство этих выборов и решений, формируют жизненное пространство личности, а основные пути принятия решений формируют жизненные стратегии личности. The article examines the category of uncertainty. A person, who is under uncertainty, is constantly in the process of prioritising his/her own contradictions, interests and needs, between values and demands. The unity of these choices and decisions, form the life space of an individual, and the main ways of making decisions form the life strategies of an individual.
Опис
Ключові слова
категорія невизначеності, життєвий простір особистості, дослідження, аспірантські роботи, категория неопределенности, жизненное пространство личности, исследования, аспирантские работы, uncertainty category, living space of a personality, research, postgraduate work
Цитування
Аркатова О. С. Категорія невизначеності в дослідженнях життєвого простору особистості / О. С. Аркатова // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали ІІІ міжрегіон. наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій; тези доп.), Харків, 26 жовт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. Б. Хомуленко та ін.]. – Харків : Діса плюс, 2019. – С. 77–78.