До проблеми національно-патріотичного виховання

dc.contributor.authorДейниченко, Г. В.
dc.date.accessioned2018-12-05T07:29:40Z
dc.date.available2018-12-05T07:29:40Z
dc.date.issued2017-04-11
dc.description.abstractЗдійснення національно-патріотичного виховання молоді лежить у площині виховання громадянськості. Обґрунтування виховання громадянськості. Обґрунтування змісту національно-патріотичного виховання на сучасному етапі розвитку України вимагає уточнення сутності понять «нація» і «патріотизм». При визначенні змісту національно-патріотичного виховання слід орієнтуватися на «єднальні засади» для громадян України всіх національностей, які сприяють розбудові української політичної нації, злагоді у суспільстві. Осуществление национально-патриотического воспитания молодежи лежит в плоскости воспитания гражданственности. Обоснование воспитания гражданственности. Обоснование содержания национально-патриотического воспитания на современном этапе развития Украины требует уточнения сущности понятий «нация» и «патриотизм». При определении содержания национально-патриотического воспитания следует ориентироваться на «связующие основы» для граждан Украины всех национальностей, которые способствуют развитию украинской политической нации, согласии в обществе. The implementation of national patriotic education of youth lies in the plane of education of citizenship. Justification of the education of citizenship. The rationale for the content of national-patriotic education at the current stage of Ukraine's development requires clarifying the essence of the concepts of "nation" and "patriotism". When determining the content of national-patriotic education, one should be guided by the "connecting foundations" for the citizens of Ukraine of all nationalities that contribute development of the Ukrainian political nation, and consent in society.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationДейниченко Г. В. До проблеми національно-патріотичного виховання / Г. В. Дейниченко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 224–227.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1871
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издатuk_UA.UTF-8
dc.subjectнаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectпатріотизмuk_UA.UTF-8
dc.subjectнаціонально-патріотичне вихованняuk_UA.UTF-8
dc.subjectнацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectпатриотизмuk_UA.UTF-8
dc.subjectнационально-патриотическое воспитаниеuk_UA.UTF-8
dc.subjectnationuk_UA.UTF-8
dc.subjectpatriotismuk_UA.UTF-8
dc.subjectnational patriotic educationuk_UA.UTF-8
dc.titleДо проблеми національно-патріотичного вихованняuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeК проблеме национально-патриотического воспитанияuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeTo the problem of national-patriotic educationuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Дейниченко Г. В. .pdf
Розмір:
1.46 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: