ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ У XVIII СТОЛІТТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Анотація
У публікації висвітлено питання забезпечення шкільної географії засобами навчання у XVIII ст. Зазначено, що у першій половині XVIII ст. створюються спеціальні освітні заклади, де викладалася географія. Це обумовило необхідність забезпечення нового предмету засобами навчання. Найбільше уваги приділялось підручникам, перші з яких були перекладними. Вони не мали на меті виконання освітніх функцій і не призначались для використання на території Росії, але містили данні з математичної географії. Згодом готуються і видаються перші російські підручники, які мають, переважно, краєзнавчий зміст та описово-довідковий характер. The publication highlights the issue of providing school geography with teaching aids in the 18th century. It is noted that in the first half of the 18th century. special educational institutions were created where geography was taught. This necessitated the provision of a new subject with teaching aids. Most attention was paid to textbooks, the first of which were translated. They were not intended to perform educational functions and were not intended for use on the territory of Russia, but contained data from mathematical geography. Subsequently, the first Russian textbooks are prepared and published, which mainly have a local history content and a descriptive and reference nature.
Опис
Ключові слова
вивчення географії, засоби навчання, історія освіти, study of geography, teaching aids, history of education
Цитування
Стадник О. Г. Використання засобів навчання географії у XVIII столітті / О. Г. Стадник // Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи : зб. наук. пр. / за ред. В. Кременя, Т. Левовицького. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 685–687.