Рекультивація та фіторекультивація порушених земель Криворізької ландшафтно-технічної системи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет «Львівська політехніка»
Анотація
Криворізька ландшафтно-технічна система – це територія, яка зазнала потужного впливу техногенезу, в результаті якого сформувалися різноманітні ландшафтні комплекси, що зумовлюють розвиток різноманітних похідних явищ і процесів, які іноді проявляються катастрофічно. У структурі ЛТС Криворіжжя повсюдно переважають промислові ландшафти, представлені переважно їх гірничопромисловим підкласом. Тому відтворити природний стан цих ландшафтів вже недоцільно з економічної точки зору. Однак необхідно розробити заходи, які допоможуть організувати структуру гірничопромислових ландшафтів таким чином, щоб вони не тільки не завдавали шкоди навколишньому середовищу, але і приносили значну користь. Тому одним з основних завдань оптимізаційних заходів є відновлення території після промислової діяльності, запобігання деградації гірничопромислових ландшафтів та повернення їх до довгострокового та ефективного використання. Основними складовими оптимізації порушених земель КЛТС є їх рекультивація та фіторекультивація. Kryvyi Rih landscape technical system is a territory that has undergone a powerful effect of technogenesis, as a result of which various landscape complexes have been formed, which cause the development of various derivative phenomena and processes, which sometimes manifest catastrophically. In the structure of Kryvyi Rih landscape technical system (KLTS), industrial landscapes, represented mainly by their mining subclass, prevail everywhere. Therefore, it is no longer possible to reproduce the natural state of the landscape complexes of KLTS, and it is also impractical from an economic point of view. However, it is necessary to develop measures that will help organize the structure of mining landscapes in such a way that they not only do not harm the environment, but also bring significant benefits. Therefore, one of the main tasks of optimization measures is to restore the territory after industrial activity, prevent the degradation of mining landscapes and return them to long-term and effective use. The main components of optimization of disturbed lands of KLTS are their reclamation and phytoreclamation.
Опис
Ключові слова
рекультивація, фіторекультивація, гірничопромисловий ландшафт, Криворіжжя, ландшафтно-технічна система, reclamation, phytoreclamation, mining industry landscape, Kryvorizhzhia, landscape technical system
Цитування
Коптєва Т. С. Рекультивація та фіторекультивація порушених земель Криворізької ландшафтно-технічної системи / Т. С. Коптєва // Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : зб. матеріалів VII Міжнар. конгресу, Львів, 12–14 жовт. 2022 р. – Київ : Яроченко Я. В., 2022. – С. 63.