Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику відображено тези Міжнародної науково-практичної конференції для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищої освіти, що проходила на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди з нагоди Дня науки. Він містить результати теоретичних та емпіричних досліджень науковців України і зарубіжжя в галузях філології та методики навчання іноземних мов. Матеріали стануть у пригоді науковцям, докторантам, аспірантам, викладачам, магістрам і студентам закладів вищої освіти, практичним працівникам у галузі освіти. The conference proceedings contain abstracts of the International Scientific Conference “Modern Philological and Methodological Studies: Issues and Prospects”, which was held for scholars, academics, teachers, and students at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University in honor of Science Day in Ukraine. They present the results of theoretical and empirical research of Ukrainian and foreign scholars in the fields of philology and methods of teaching foreign languages. The materials can be of use to scholars, academics, teachers, doctoral, postgraduate and undergraduate students, and educational practitioners.
Опис
Ключові слова
філологія, іноземні мови, методика навчання, лінгвістика, літературознавство, матеріали конференції, philology, foreign languages, teaching methodology, linguistics, literary studies, conference proceedings
Цитування
Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – 227 с.