ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті теоретично обґрунтовано планування діяльності закладу освіти в умовах нової освітньої парадигми, визначено проблеми планового процесу й окреслено підходи до їх подолання. В статье теоретически обосновано планирование деятельности учебного заведения в условиях новой образовательной парадигмы, определены проблемы планового процесса и намечены подходы к их преодолению.The article theoretically substantiates the planning of the educational institution in the conditions of the new educational paradigm, identifies the problems of the planning process and outlines the approaches to overcoming them.
Опис
Ключові слова
планування, план, функції планування, плановість, елементи та форми планування, місія, мета, ціль, планирование, функции планирования, плановость, элементы и формы планирования, миссия, цель, planning, plan, planning functions, elements and forms of planning, mission, purpose, goal
Цитування
Черновол-Ткаченко Р. І. Організація планування в закладах загальної середньої освіти / Р. І. Черновол-Ткаченко // Модернізація управління в контексті вимог Закону України "Про освіту" : матеріали Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф., Харків, 20 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С. 382–391.