ВАЛЕОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПІДЛІТКІВ З ПСИХІЧНИМ ІНФАНТИЛІЗМОМ

dc.contributor.authorМамотенко, А. В.
dc.contributor.authorКомісова, Т. Є.
dc.contributor.authorКоваленко, Л. П.
dc.date.accessioned2023-08-11T10:42:05Z
dc.date.available2023-08-11T10:42:05Z
dc.date.issued2023-05-18
dc.description.abstractУ публікації узагальнено наукові відомості щодо соціально-психологічних особливостей підліткового інфантилізму та обґрунтувано психолого-педагогічні аспекти роботи з дітьми, які мають дану освітню потребу за для розвитку їхніх вольових якостей та відповідальності. Зазначено, що у психокорекційній, психотерапевтичній та педагогічній практиці для подолання проявів інфантилізму потрібно виховувати у підлітків стриманість, вміння доводити розпочате до кінця, розвивати лідерські якості та потяг до самостійності, давати соціальні доручення, постійно заохочувати підлітка та активізувати його самостійну діяльність, викликати почуття радості за власні успіхи. У комплексній профілактиці проявів інфантилізму треба приділити особливу увагу тісній співпраці школи і сім’ї, активізації позиції батьків та застосуванню соціально-педагогічних інтерактивних методів навчання. The publication summarizes scientific information on the socio-psychological features of adolescent infantilism and substantiates the psychological and pedagogical aspects of working with children who have this educational need for the development of their willpower and responsibility. It is noted that in the psychocorrectional in psychotherapeutic and pedagogical practice, in order to overcome the manifestations of infantilism, it is necessary to educate teenagers in restraint, the ability to finish what has been started, develop leadership qualities and a desire for independence, give social assignments, constantly encourage the teenager and activate his independent activity, cause a feeling of joy for one's own successes. In the complex prevention of manifestations of infantilism, special attention should be paid to close cooperation between the school and the family, activation of the position of parents and the use of socio-pedagogical interactive teaching methods.
dc.identifier.citationМамотенко А. В. Валеологічний супровід підлітків з психічним інфантилізмом / А. В. Мамотенко, Т. Є. Комісова, Л. П. Коваленко // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 298–304.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/12165
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectінфантилізм
dc.subjectдіти підліткового віку
dc.subjectпсихокорекційна робота
dc.subjectінтерактивні методи навчання
dc.subjectinfantilism
dc.subjectadolescent children
dc.subjectpsychocorrective work
dc.subjectinteractive learning methods
dc.titleВАЛЕОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПІДЛІТКІВ З ПСИХІЧНИМ ІНФАНТИЛІЗМОМ
dc.title.alternativeVALEOLOGICAL SUPPORT OF TEENAGERS Z MENTAL INFANTILISM
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Мамотенко А.В., Комісова Т.Є., Коваленко Л.П. Валеологічний супровід підлітків.pdf
Розмір:
8.2 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: