ВИДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються поняття «педагогічна підтримка». Проаналізовано різні види педагогічної підтримки. З’ясовано, що педагогічну підтримку у вищому закладі освіти необхідно розглядати відповідно до етапів діяльності здобувача: підготовчого етапу до вступу, вступ до вишу та навчання, а також заключного етапу - підготовка до захисту атестаційних робіт згідно до вимог ЗВО. The concept of "pedagogical support" is considered in the article. Different types of pedagogical support are analyzed. It was found that pedagogical support in higher education should be considered in accordance with the stages of the applicant: the preparatory stage for admission, admission to higher education and training, as well as the final stage - preparation for the defense of certification works in accordance with the requirements of ZVO.
Опис
Ключові слова
вища освіта, вищий навчальний заклад, педагогічна підтримка, higher education, higher educational institution, pedagogical support
Цитування
Васильєва С. О. Види педагогічної підтримки майбутніх учителів / С. О. Васильєва, Ян Ян // Розвиток системи управління закладом освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 19 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. Черновол-Ткаченко, О. Мармази, О. Гречаник]. – Харків, 2021. – С. 39–43.